Egress

Kaj je Egresso:

Egresso pomeni, da je odšel, odselil ali se nekje umaknil . To je pridevnik, ki kvalificira posameznika, ki je prenehal pripadati skupnosti. Primer: On je izstop.

Egresso je tudi moška samostalnik, ki imenuje posameznika, ki je zapustil samostan. Npr. Nekdanji duhovnik je bivši samostan. Enako se uporablja za poimenovanje izstopa iz šole ali univerze, ki je zaključila tečaj ali odšla iz katerega koli drugega razloga.

Izraz "odpust iz zaporniškega sistema" se pogosto uporablja za določitev pripornika ali zapornika, ki se je po prestajanju kazni ali drugega pravnega razloga umaknil iz zapora.