Stricto Sensu

Kaj je Stricto Sensu:

Stricto sensu je latinski izraz, ki pomeni " v strogem pomenu besede ". Uporablja se za označevanje, da je treba neko razlago razumeti v njenem strogem pomenu. Vključena je v druge jezike in področja študija, kot so biologija, pravo, jezikoslovje, semiotika itd.

Lato sensu je tudi latinski izraz, ki pomeni "v širšem smislu". Razlaga se v nasprotni smeri "stricto sensu", ker jo je treba razumeti v najširšem in najširšem smislu.

V Braziliji so bili v izobraževalni sistem uvedeni latinski izrazi "lato sensu" in "stricto sensu" za razlikovanje podiplomskih tečajev s krajšim ali daljšim trajanjem.

Stricto sensu podiplomski tečaji obsegajo magistrske in doktorske programe, ki so predmet priznavanja in pooblastila MEC.

To so daljši tečaji, ki se lahko gibljejo od dveh do petih let in vključujejo oblikovanje problema brez primere, ki ga je treba razviti v posebnem in specifičnem pomenu teorije. Ob koncu tečaja študent dobi diplomo z akademskim nazivom mojster ali zdravnik.

Za razliko od podiplomskih tečajev "lato sensu", ki zajemajo specializacijske tečaje in MBA-je. Ob koncu tečaja študent prejme potrdilo o opravljenem tečaju.