Etika v filozofiji

Kaj je etika v filozofiji:

Etika v filozofiji je proučevanje moralnih vprašanj, načina bivanja in delovanja človeka ter njihovega vedenja in značaja. Etika v filozofiji skuša odkriti, kaj motivira vsakega posameznika, da deluje na določen način, razlikuje tudi dobro in slabo ter zlo in dobro.

Etika v filozofiji proučuje vrednote, ki urejajo medosebne odnose, kako se ljudje pozicionirajo v življenju in kako sobivajo v harmoniji med seboj. Izraz etika prihaja iz grščine in pomeni "tisto, kar pripada karakterju." Etika se razlikuje od morale, saj je moralnost povezana s pravili in normami, običaji vsake kulture in etika je način, kako ljudje delujejo.

Za klasično filozofijo je etika proučevala način iskanja harmonije med vsemi posamezniki, način življenja in življenja z drugimi ljudmi, tako da je vsak iskal svoje interese in vsi so bili zadovoljni. Etika v klasični filozofiji je zajela številna druga področja znanja, kot so estetika, psihologija, sociologija, ekonomija, pedagogika, politika itd.

S svetovno rastjo in začetkom industrijske revolucije se je pojavila etika v sodobni filozofiji. Več filozofov, kot so Sokrat, Aristotel, Epikur in drugi, so si prizadevali preučiti etiko kot področje filozofije, ki je preučevala družbene norme, ravnanje posameznikov in tisto, zaradi česar se odločajo med dobrim in zlim.