Skrbništvo

Kaj je skrbništvo:

Skrbništvo je pravica, ki jo organ prejme za nego mladoletnika . Skrbništvo je zagotavljanje zaščite, zaščite in pomoči, in to se zgodi, ko so otroci osiroteli, nimajo staršev ali nimajo družine. Skrbništvo se uporablja tudi za govorjenje o ozemlju, ki je bilo zaupano drugi državi ali ZN, kar pomeni, da je pod nadzorom.

Skrbništvo se lahko nekomu podeli z zakonom ali z oporoko, lahko pa je tudi upravljanje premoženja ter usmerjanje ali skrb za mladoletnika, pa tudi njegovo zastopanje in potrditev, da mu je v življenju vedno v pomoč, da mu je zagotovljena zaščita, zaščito, obrambo in tako naprej. V primeru otroka lahko skrbništvo prevzame kateri koli sorodnik otroka ali mladostnika ali celo bližnja oseba, če dokaže, da je primeren, da nima drugih interesov razen skrbi za otroka ali mladostnika.

Izvršilni organ skrbništva je skrbnik, ki ima pooblastila za zastopanje mladoletnika. Pojem skrbništva sestavljajo dejanja ali funkcije mentorja.

Zdravi vas

Curatela je breme, ki ga pravica pripisuje odrasli osebi, ki varuje, spremlja in upravlja premoženje oseb, ki so razglašene za nesposobne, kot so telesno ali duševno prizadete, kemične vzdrževane osebe, prirojene deformacije, posamezniki z duševnimi motnjami itd. Skrbništvo ima enake cilje skrbništva, vendar je povezano z ljudmi, ki ne morejo skrbeti zase.