PME

Kaj je PME:

MSP pomeni za mala in srednje velika podjetja . Gre za kratico, ki se pogosto uporablja za razvrstitev podjetja glede na število zaposlenih delavcev in letni zaslužek. Ta vrsta podjetja zavzema pomembno mesto v gospodarstvu držav s pomočjo ustvarjanja delovnih mest.

Razvrstitve podjetij glede na velikost se razlikujejo glede na tržni sektor. Ocene, ki jih dodeli SEBRAE (brazilska služba za podporo mikro in malim podjetjem) glede na število zaposlenih, so naslednje:

INDUSTRIJA

  • Mikro podjetje - do 19 zaposlenih
  • Mala podjetja - od 20 do 99 zaposlenih
  • Povprečno podjetje - od 100 do 499 zaposlenih
  • Veliko podjetje - 500 ali več zaposlenih

TRGOVINA IN STORITVE. \ T

  • Mikro podjetje - do 9 zaposlenih
  • Mala podjetja - od 10 do 49 zaposlenih
  • Povprečno podjetje - od 50 do 99 zaposlenih
  • Veliko podjetje - več kot 100 zaposlenih

V Braziliji je SEBRAE eden od subjektov, ki zagotavlja podporo mikro in malim podjetnikom, spodbuja podjetništvo in brani interese mikro in MSP.

Vsako leto Deloitte in Exame PME objavita študijo o "najhitreje rastočih MSP v Braziliji", ki analizira na tisoče podjetij in sestavlja razvrstitev 250 podjetij.