BDP na prebivalca

Kaj je PIB na prebivalca:

BDP na prebivalca je bruto domači proizvod, deljen s številom prebivalcev države. BDP je vsota vseh sredstev države in večji je BDP, bolj kaže, kako razvita je ta država in jo lahko razvrstimo kot revne, bogate ali razvijajoče se.

BDP na prebivalca je kazalnik, ki se pogosto uporablja v makroekonomiji in katerega cilj je gospodarstvo države, države ali regije. Pri izračunu BDP se upoštevajo le končni proizvodi in storitve.

BDP na prebivalca se uporablja kot kazalnik, saj je bogatejša država, bolj koristi njenim državljanom. BDP ima le en premislek, možno je, da se BDP poveča, medtem ko državljani postanejo revnejši, in to zato, ker BDP ne upošteva stopnje dohodkovne neenakosti družb.