Biostatistika

Kaj je biostatistika:

Biostatistika je uporaben študij statistike na področjih biologije in medicine .

Namen študije je razumeti načrtovanje, zbiranje, vrednotenje in analizo vseh podatkov, pridobljenih v bioloških in medicinskih raziskavah, ki so temeljnega pomena za področja epidemiologije, ekologije in socialne psihologije.

Ko so se predmeti študija biologije spremenili, je biostatistika razširila področje, tako da se lahko v raziskavi uporabi kateri koli kvantitativni model, ki bi lahko zadostil potrebam vsakega posameznega področja.

V tem kontekstu je sposoben varno oceniti medicinske in biološke podatke, pridobiti večjo varnost v kliničnih analizah, z naprednimi orodji in posebno programsko opremo za izvajanje statističnih analiz obravnavanega problema.

Zato se lahko šteje za specializirano vejo medicinske informatike, ki je uporaba komunikacij in informatike za zdravje, ki jo dopolnjuje bioinformatika, ki je tehnologija, ki se uporablja za upravljanje in analizo bioloških podatkov.

Glavna prednost Biostatistike je, da ne samo rešuje, temveč tudi razume, kompleksno metodologijo študije za odzivanje na hipoteze, poleg racionalizacije in organiziranja raziskovalnega sistema, od splošne zasnove, vzorca, nadzora kakovosti. posredovanje rezultatov.

Prav tako ima koristi, kot je razvoj študij, ki omogočajo ustvarjanje novih zdravil in razumevanje kroničnih bolezni, kot so aids in rak. Prav tako je postal osrednji del raziskav na področju javnega zdravja, kot so preučevanje epidemiologije, zdravja okolja, prehrane in sanitarij, populacijske genetike, medicine, ekologije in bioloških poskusov.