IMF

Kaj je IMF:

Mednarodni denarni sklad je kratica Mednarodnega denarnega sklada, ki je mednarodna organizacija z namenom reguliranja in delovanja neposredno na delovanje globalnega finančnega sistema. MDS je bil ustanovljen leta 1944 in ima več kot 187 držav.

Sedež MDS je v Washingtonu, DC pa je prišla kmalu po koncu druge svetovne vojne. Združene države so se po tem trenutku zavedale finančnega položaja držav in odločile so se, da bodo oblikovale organ, ki bi lahko spremljal vse države in se izogibal nesrečam.

MDS skrbi za delovanje držav s spremljanjem deviznih tečajev in plačilne bilance, pri čemer zagotavlja monetarno stabilnost vsake pridružene države. Glavni cilj Mednarodnega denarnega sklada je preprečiti neravnovesja v finančnem sektorju in sistemih deviznih tečajev, da bi škodovali širjenju trgovine in trgovine med drugimi državami na svetu.

Vsaka država članica MDS ima kvoto, to je vrednost, ki jo je treba poslati organu v obliki prispevka, ki se določi na podlagi ekonomskih kazalnikov, kot je BDP. (Bruto domači proizvod). Čim več držav prispeva k MDS, tem večja je njena teža pri odločanju.