De burest

Kaj je De borest:

De borest je sleng, ki pomeni " neumno ". Sleng se uporablja za označevanje trenutnega stanja posameznika, ki je brez poklica in prostega sprejema vsakega povabila ali opravljanja katere koli dejavnosti. Lahko označuje situacijo ali osebo.

Značilnosti "borest" osebe so: prijatelj, spremljevalec za vse ure, tiho, živahno in vedno izraža pozitiven odnos, ki je prav z življenjem.

Izraz "de borest" se lahko uporabi tudi kot pritrdilni odgovor na povabilo ali zahtevo. Na primer: "Po šoli bomo dobili film?"

Desno

Boreste je desna stran čolna, za katerega gleda z loka. Leta 1884 je brazilska mornarica sprejela ta izraz namesto desnega boka, tako da se je pri premikanju glasov čolna izognil zmešnjavi s pristaniščem.