Ker

Kaj je to?

Konjunkcija, medtem ko ima enak pomen kot " medtem " ali " v času, v katerem ". Klasificira se kot proporcionalna podrejena konjuktivna lokalizacija. Funkcija te konjunkcije je izraz sorazmernosti dogodkov v podrejeni klavzuli glede na dogodke glavne klavzule.

Primeri:

"Nekateri zaslužijo veliko in delajo malo, drugi pa trdo delajo in zaslužijo minimalno."

"Študent je trdo delal, medtem ko njeni sošolci niso ničesar storili."

"Medtem ko delam vso domačo nalogo, čutim povečanje šolskih dosežkov."

Konjuktivno lokacijo tvorijo dve ali več besed, ki imajo konjunkcijsko vrednost. Subordinativni vezniki imajo funkcijo povezovanja stavkov, ki so odvisni drug od drugega, tj. Stavek bo imel popoln pomen le, če so molitve skupaj.