Pomembno

Kaj je pomembno:

Ustrezen je pridevnik dveh rodov, kar pomeni sorodnik ali ki pripada . Pomeni tudi nekaj pravočasnega ali ustreznega .

To je beseda, ki se uporablja, kadar želite poudariti nekaj, kar se je namerno zgodilo. Pomen je povezan z občutkom za priložnost, kar je bilo izraženo verbalno ali pisno.

Izraz se uporablja tudi s pomenom pomembnega ali pomembnega . Na primer, ko študent postavi pomembno vprašanje in ga učitelj razvrsti kot ustrezno vprašanje, to pomeni, da je pomembno in zelo uporabno vprašanje za razjasnitev obravnavane teme. Ustrezno vprašanje ali komentar razjasni predmet razprave.

Beseda "ustrezna" se še vedno uporablja kot smisel za " relativnega " ali " vpletenega ". To je znak, da obstaja povezava s tem, kar je predstavljeno, kar je povezano. Na primer "relevantno za francosko kinematografijo", "ustrezna zakonodaja".

Ustrezni antonim je drzovit, to je beseda, ki velja tudi za ljudi. Pomen drznosti se nanaša na neprijeten, drzen ali neprimeren posameznik.

V angleščini se ustrezna beseda prevede kot ustrezna ali relevantna. Ex: Niso kupili avtomobila, ker jim prodajalec ni dal ustreznih (pomembnih) informacij. Avto niso kupili, ker prodajalec ni dal ustreznih informacij.

Glej tudi pomen ustreznega in ugodnega.