Za uživanje

Kaj je Usufruir:

Uživati pomeni uživati ​​v nečem, izkoristiti nagrade, uživati ​​materialno ali moralno korist . Na primer: užitek potovanja ali uživajte v priljubljenosti. Gre za latinsko besedo "fruere use", ki pomeni "uporabljati fruir".

Uživati ​​na pravnem področju je posedovanje in uživanje nečesa, kar ni mogoče prenesti ali uničiti. To je uživanje koristi nekega dobrega, ki je bilo prejeto kot užitek.

V primeru neodtujljivega blaga (ki ga ni mogoče prenesti ali tržiti) uživanje pomeni imeti nekaj, kar ni v vaši lasti. Na primer, da bi uživali na zemljišču, da bi uživali v hiši, da bi uživali v trgovini. Užitek je posameznik, ki prejme užitek, ki ima pravico do posesti, uporabe, upravljanja in dojemanja sadja.

Usufrukt je dohodek ali korist, ki izhaja iz tega, kar je užival. Gre za pravni izraz, ki uveljavlja pravico užitka do uživanja stvari, ki pripadajo drugim, z obveznostjo, da jih ohrani. Tisti, ki uživajo premoženje, ga lahko uporabljajo v celoti ali delno, kot to določa zakon. Vendar lastnik ostaja lastnik samo za prodajo ali prenos nepremičnine.