Podeželje

Kaj je podeželsko območje:

Podeželje je prostor na podeželju. To je neurbanizirana regija, namenjena kmetijstvu in živinoreji, ekstraktivizmu, podeželskemu turizmu, gozdarstvu ali ohranjanju okolja. Prav v podeželskem prostoru se proizvaja velik del hrane, ki se porabi v mestnem prostoru.

Pogosto so podeželska in mestna območja zlahka prepoznavna zaradi velike integracije med njimi. Vendar pa se nekatere značilnosti izstopajo v vsaki pokrajini.

Na podeželju so velike zelene površine, ki so lahko naravne ali gojene. Na tem območju se razvijajo dejavnosti primarnega pridelovalnega sektorja: kmetijstvo, živinoreja in ekstraivizem.

Na splošno je na podeželju majhna koncentracija ljudi in stavb, kar je zaznamovano s prisotnostjo naravnih elementov, kot sta reka in vegetacija.

Izseljevanje na podeželju

Izseljevanje na podeželju je družbeni pojav, ki se zgodi, ko se prebivalstvo s podeželja (podeželsko območje) preseli v mesto (mestno območje), ponavadi v iskanju boljših življenjskih razmer. Vzroki za izseljevanje na podeželju so lahko: pomanjkanje naložb v kmetijski sektor, da se zagotovi večja konkurenčnost, potreba po infrastrukturi (šole, bolnišnice, ceste itd.). Posledično nenadzorovano povečanje števila prebivalcev v mestih povzroča neurejenost stanovanj (pojav favela), povečanje brezposelnosti, nasilja, itd.