Empirično znanje

Kaj je empirično znanje:

Empirično znanje je izraz, katerega pomen se nanaša na znanje, pridobljeno z opazovanjem . Gre za obliko znanja, ki izhaja iz zdrave pameti, včasih na podlagi izkušenj, brez potrebe po znanstvenih dokazih.

Na podlagi empiričnega znanja je mogoče vedeti, da dano dejanje sproži reakcijo, ne da bi vedeli, kakšen mehanizem je potrebno od delovanja do reakcije. Primer tega je že stoletja znanje, da je spustil predmet, da se spusti, dokler ne najde nekaj, kar bi ga vzdržalo, še preden je poznana teorija gravitacije.

Biti empirično znanje, pridobljeno naivno, zgolj z opazovanjem in na podlagi preprostih odbitkov, je včasih podvrženo napakam. Na primer, že več stoletij je bilo sprejeto kot plod empiričnega znanja, da se je Sonce vrtelo okrog Zemlje, in znanost je kasneje pokazala, da je v nasprotju s tem, kar bi lahko nakazalo naše zaznavanje, v resnici Zemlja vrti okoli sonca.

Druge vrste znanja so: znanstveno znanje, teološko znanje, filozofsko znanje itd.