Sistem

Kaj je sistem:

Sistem je angleška beseda, ki pomeni sistem. Sistem označuje niz kohezivnih in medsebojno povezanih elementov. Na primer, sončni sistem je sestavljen iz sonca in planetov, ki gravitirajo okoli njega. Sistem je tudi metoda ali način izvajanja določene naloge ali projekta.

Besedni sistem s prvotnim črkovanjem je običajno povezan z računalniškimi izrazi in tehnologijami. Na primer, system32 je mapa Windows, v kateri je shranjenih več pomembnih sistemskih datotek; procesni sistem je standarden proces operacijskega sistema, ki daje posebna navodila za CPU.

Operacijski sistem je osnovna programska oprema, ki nadzoruje strojno opremo računalnika, upravlja drugo programsko opremo in služi kot vmesnik med strojem in uporabnikom. Najbolj znani operacijski sistemi so Windows (operacijski sistem Windows) podjetja Microsoft, Mac OS (Macintosh operacijski sistem) podjetja Apple in Linux. Slednji je odprtokodni sistem, kar pomeni, da ni v lasti nobenega podjetja.

Drugi primeri uporabe izraza sistem :

Sun Java System: To je okolje za razvoj aplikacij, ki uporablja programski jezik Java, last podjetja Sun Microsystems.

Laboratorij za sistemske zahteve: to je spletna storitev, ki preveri, ali ima računalnik uporabnika minimalne zahteve za izvajanje določenega programa.