Proračun

Kaj je proračun:

Proračun (izgovorjen bâdget ) je izraz v angleškem jeziku, ki pomeni proračun . V poslovnem okolju se pogosto uporablja za označevanje periodičnega (običajno letnega) proračuna, ki ga izdela podjetje, kjer so vstavljene spremenljivke stroškov, prihodkov in odhodkov, ki določajo kontni načrt.

Proračun je običajno osnovni načrt za začetek proizvodne dejavnosti. S tem strateškim načrtom zasledujemo prodajne in proizvodne cilje ter načrtujemo finančne pogoje v določenem obdobju in načrtujemo prihodnje obdobje.

Napovedovanje je resnična analiza predvidenega v proračunu. Gre za periodično primerjavo (običajno manj kot proračun) med ocenjenimi podatki in dejanskimi podatki. Če je v tej primerjavi očitna razlika, lahko podjetje opredeli nove strategije.

Na tem trgu je na voljo več programske opreme, med njimi priljubljeni Excel.