Kvantitativne raziskave

Kaj je kvantitativna raziskava:

Kvantitativna raziskava je klasifikacija znanstvene metode, ki uporablja različne statistične tehnike za kvantificiranje mnenj in informacij za določeno študijo.

Izvaja se za razumevanje in poudarjanje logičnega razmišljanja in vseh informacij, ki jih je mogoče izmeriti glede človeških izkušenj.

Pri tej vrsti raziskav so sredstva za zbiranje podatkov strukturirana z vprašalniki z več izbirami, individualnimi intervjuji in drugimi viri, ki imajo jasna in objektivna vprašanja. In ti morajo biti strogo uporabljeni za pridobitev zanesljivosti, potrebne za rezultate.

Kvantitativne raziskave so na trgu zelo pogoste, saj dajejo prednost numeričnim rezultatom predlaganih študij za ovrednotenje vedenja in mnenj posameznikov določene skupine ali prebivalstva.

Več o znanstveni metodi in znanstvenem raziskovanju.

Razlike med kvantitativnimi raziskavami in kvalitativnimi raziskavami

Raziskovalci imajo običajno težave pri izbiri raziskovalne metode, ki jo bodo uporabili v svojih študijah. Ta izbira mora temeljiti na končnem cilju študije. Tako se kvantitativne in kvalitativne raziskave razlikujejo v nekaterih značilnostih.

Kvantitativne raziskave

Kot je navedeno, kvantitativna raziskava predstavlja rezultate, ki jih je mogoče kvantificirati (npr. Numerični podatki), ki bi bili pomembni za študije z velikim številom vzorcev.

Pri kvantitativnem raziskovanju je cilj meriti informacije o že znani temi. Tako so zbrani podatki bolj statistične narave, rezultati pa so predstavljeni v obliki grafov, tabel itd.

Kvalitativne raziskave

Kvalitativna raziskava poudarja predvsem dinamične in subjektivne vidike, ki analizirajo kompleksnejše informacije, kot so vedenje, občutki, izrazi in drugi vidiki, ki jih je mogoče opaziti v predmetu študija.

Za razliko od kvantitativnih raziskav, zbiranje podatkov v kvalitativnih raziskavah temelji na fleksibilnih vprašalnikih, kar daje intervjuvancem večjo svobodo, da izrazi svoje stališče o zadevni temi. Kvalitativna raziskava torej namesto glavnih značilnosti statističnih in numeričnih informacij združuje komentarje in pripovedi, ki jih je mogoče interpretirati na več načinov.

Več o kvalitativnih raziskavah.

Kako narediti kvantitativno raziskavo?

Kot je razvidno, je cilj kvantitativne raziskave razumevanje statistične razsežnosti določenega vprašanja. Zato mora raziskovalec delovati le kot opazovalec, ne da bi vplival na vsebino informacij, ki jih je treba zbrati.

Za zbiranje podatkov je običajno uporabiti obrazce, vprašalnike z večimi izbirami in individualne intervjuje. Te metode omogočajo večjo objektivnost odgovorov, saj je intervjuvanka omejena na izbiro med predlaganimi alternativami, v katerih se najbolj ujema.

Ker namerava zbirati nejasne informacije, mora raziskovalec predstaviti rezultate na shematičen in neposreden način, brez prostora za subjektivne interpretacije.

Glej tudi razlike med opisnimi, raziskovalnimi in razlagalnimi raziskavami.

Značilnosti kvantitativnih raziskav

  • Njen cilj je meriti (meriti s številskimi podatki) nekaj;
  • Ni prostora za dvoumnosti;
  • Analiza objektivnih odgovorov (npr. Numerični podatki);
  • Uporaba vprašalnikov z več izbirami, individualnih intervjujev itd .;
  • Metode neprožnega in prej strukturiranega zbiranja;
  • Raziskovalec-opazovalec (ne more se vmešavati v rezultate);
  • Rezultati predstavljeni v grafih, tabelah in indeksih (manj prostora za subjektivne interpretacije).

Kvantitativni raziskovalni primeri

Raziskave o namerah glasovanja (običajne med volilnim obdobjem) in nekatere študije popisa, ki jih je opravil IBGE (brazilski inštitut za geografijo in statistiko), so primeri kvantitativnih raziskav.

Kvantitativna raziskava, kot je bilo že omenjeno, postane izvedljiva, kadar se proučujejo velike in randomizirane skupine.

Izvedite več o različnih vrstah raziskav in si oglejte, kaj naj pišete v metodologiji.