Buržoazija

Kaj je buržoazija:

Buržoazija je družbeni razred kapitalističnega režima, kjer so njegovi člani lastniki kapitala, tj. Trgovci, industrijalci, lastniki zemljišč, nepremičnine, imetniki premoženja in proizvodnih sredstev.

Buržoaz je kakovost meščanstva. Je nasprotje proletariata, delavskega razreda, katerega edino dobro je delovno silo. Od latinske "burgus", ki pomeni utrdbo, ali iz nemških "burgov", majhnega mesta.

Izvor buržoazije

Beseda buržoazija prihaja iz "burga", ki je dobila ime za srednjeveška mesta, ki so v veliki meri naseljevali trgovci, ki so se imenovali buržoazni. Ta komercialna buržoazija, obogatena s trgovsko prakso, se je postopoma infiltrirala v aristokracijo in začela prevladovati v političnem, družbenem in gospodarskem življenju od francoske revolucije in se uveljavila v devetnajstem stoletju.

Sčasoma se je buržoazija preoblikovala v buržoazijo, ki je imela proizvodna sredstva, srednjo in drobno buržoazijo (v 20. stoletju imenovano srednji razred), ki zajema tiste, ki opravljajo svobodne poklice in vse tiste, ki so povezani, visokim gospodarskim sferam in vladajočim razredom.