Odloženo

Kaj je odloženo:

Odložena je pretekla udeležba glagola deferir, katerega pomen je, da da soglasje k zahtevi po nečem. Odobritev je odobritev ali odobritev vloge ali zahteve.

Ta izraz se široko uporablja v institucijah, ko hierarhični nadrejeni določeni instituciji prejme pisno zahtevo od svojih podrejenih. Ta zahteva se običajno konča z izrazom "odlog zahtevka".

V primeru pritrdilnega odgovora na zahtevo hierarhični nadrejeni, ki je pristojen za to, piše, na nekem mestu dokumenta, kjer je bila vložena zahteva, beseda "odložena" skupaj s svojim podpisom. Če zahtevek ni izpolnjen ali odobren, se uporabi beseda " zavrnjena ".

Več o pomenu zavrnjenega.

Odloženo in odloženo

Pogosto se zamenjujejo oproščene besede "odloženo" in "odloženo". Odloženo (i) pomeni odloženo ali zamudo. Glagol se razlikuje tudi glede pogoja, da smo različni ali različni.

Oglejte si tudi, kaj pomeni Deferred s funkcijo.