IBAMA

Kaj je IBAMA:

IBAMA je kratica za brazilski inštitut za okolje in obnovljive naravne vire, ki je zvezno telo, pristojno za politiko varstva okolja v Braziliji.

Z močjo okoljske policije IBAMA pomaga pri ohranjanju, nadzoru, nadzoru in ohranjanju nacionalnih živalskih in rastlinskih vrst ter pri izvajanju okoljskih študij in podeljevanju okoljskih licenc za projekte, ki lahko vplivajo na naravo.

IBAMA, ki je bila ustanovljena v skladu z zakonom št., in tako naprej.

IBAMA je dala večjo prepoznavnost in okrepila skrb za okolje, vse več pa je treba imeti organ, ki se ukvarja z ohranjanjem okolja.

Enota je sama dolžna pritisniti vlado, da sprejme zakone, oblikuje statute in strožje kaznuje zoper okoljska kazniva dejanja. Poleg tega je bilo leta 1993 ustanovljeno Ministrstvo za okolje, organ, kateremu je IBAMA podrejena in je zastopnik pravic v okoljski politiki.

Več o pomenu okolja in okoljskega licenciranja.