FOB in CIF

Kaj so FOB in CIF:

Pomen kratic FOB in CIF je povezan s plačilom tovora v pomorskem prevozu blaga . Te kratice se uporabljajo za razlikovanje med kupcem in dobaviteljem, ki krije stroške prevoza, to je, kdo nosi stroške in tveganja pri prevozu.

FOB in CIF sta okrajšava angleškega izraza Free On Board (FOB) in Cost, Insurance in Freight (CIF). So del Incoterms (mednarodni trgovinski pogoji), ki so opredeljeni standardi za mednarodno trgovino.

FOB tovor (brezplačno na krovu)

Kratica FOB pomeni brezplačno na krovu in v portugalščini se lahko prevede z besedilom " Prosto na krovu ". Pri tej vrsti tovora kupec prevzame vsa tveganja in stroške s prevozom blaga, potem ko je na ladji. Na dobaviteljevo tveganje in stroške mora biti blago dano na krov v pristanišču pošiljke, ki ga določi uvoznik.

CIF (stroški, zavarovanje in prevoz)

CIF je kratica za stroške, zavarovanje in tovor, ki v portugalščini pomeni " strošek, zavarovanje in tovor ". Pri tej vrsti tovora je dobavitelj odgovoren za vse stroške in tveganja pri dobavi blaga, vključno z zavarovanjem prevoza in tovora. Ta odgovornost preneha, ko blago prispe v namembno pristanišče, ki ga določi kupec.

Kdo plača tovor?

Kratica CIF pomeni, da tovor in zavarovanje plača dobavitelj, ki je odgovoren za dostavo do namembnega kraja. V primeru FOB kupec plača tovor in zavarovanje zadevnega blaga.