Mednarodna finančna pomoč

Kaj je mednarodna finančna pomoč:

Mednarodna finančna pomoč je posojilo, ki so ga banke ali mednarodni organi ali celo države posredovale drugim zunanjim institucijam ali vladam. Na splošno se mednarodna finančna pomoč pojavi, ko je država ali organizacija v krizi, nato se plača posojilo z obrestnimi stroški.

V zgodovini je več držav že potrebovalo mednarodno finančno pomoč, kot so Portugalska, Grčija in celo Brazilija, ki je več let plačevala svoj dolg MDS za finančno pomoč. Da bi MDS odobril pomoč, morajo države članice glasovati, ker pa je v interesu vseh članic, da se svetovno gospodarstvo stabilizira, ponavadi ni težav pri takšni finančni pomoči.

IMF

Mednarodni denarni sklad je kratica Mednarodnega denarnega sklada, ki je mednarodna organizacija, katere cilj je ohraniti nemoteno delovanje svetovnega gospodarstva s spremljanjem deviznih tečajev in plačilne bilance. MDS ima številne funkcije, kot je pomoč pri reševanju finančnih težav držav, pomoč pri širjenju trgovine, pomoč pri gospodarskem razvoju držav in zlasti zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, ki imajo gospodarske težave.