tj

Kaj je to:

tj. okrajšava za id est, latinski izraz, ki pomeni "to je", v portugalščini.

Ta kratica je v angleščini zelo pogosta, obstajajo pa tudi druge, ki so dobro znane, npr . "Exempli gratia", kar pomeni "na primer", in tako dalje, ki je bolj znana.

V osemnajstem in devetnajstem stoletju so bili ti izrazi napisani v extenso, trenutno je skrajšana oblika pogostejša in uporaba npr. Je zelo uporabna v angleškem jeziku.

V portugalskem jeziku se ta okrajšava običajno uporablja v pravnih ali znanstvenih besedilih, predvsem za označevanje razlage, specifikacije ali opisa določene potrditve, ki je bila podana prej.

Primer: "Proces poučevanja-učenja, ko je osredotočen na izobraževanje odraslih, mora upoštevati smiselno učenje, ki vključuje delovanje subjekta, tj. Aktivno učenje ali samoučenje."

tj

Za razliko od tistega, ki se uporablja za podajanje pojasnil ali kontekstualizacij o nečem, kar je bilo povedano, npr. Služi, da da primere za določeno temo ali besedo, ki je prisotna v besedilu.

Primer: "Ne pozabite kupiti mesa (npr. Ribe, krave, svinjina, piščanci).

Ker sta okrajšava za latinske izraze, morata biti oba napisana v poševnem tisku.

Več o pomenu npr