Privzeto

Kaj je privzeto:

Privzeto je angleški jezikovni izraz, ki pomeni pomanjkanje, zanemarjanje, zanemarjanje ali opustitev . Na pravnem področju to pomeni odsotnost, odsotnost, pomanjkanje navzočnosti na sodišču. Pomeni tudi pomanjkanje plačil.

Opustitev je neupoštevanje katere koli klavzule pogodbe, ki se nanaša na upnika in dolžnika. To je tisto, kar označuje "privzeto".

Neizpolnitev obveznosti je enostranska sprememba pogojev dolgov, določenih v pogodbah, s pogoji, obrestmi in določenimi jamstvi, sklenjenimi med državami, državami z bankami ali drugimi finančnimi institucijami. To je tudi pomembno neskladje v eni od teh pogodbenih klavzul.

Privzeto je tehnični izraz, ki se pogosto uporablja v različnih računalniških kontekstih, običajno s pomenom "standard" ali "nekaj, kar je že opredeljeno". V urejevalniku besedil obstajajo privzete vrednosti ali nastavitve za velikost in vrsto pisave, na primer.