Kultura

Kaj je kultura:

Kultura pomeni ves tisti kompleks, ki vključuje znanje, umetnost, prepričanja, pravo, moralo, običaje in vse navade in sposobnosti, ki jih človek pridobi ne le v družini, temveč tudi v družbi, Države članice.

Vsaka država ima svojo kulturo, na katero vpliva več dejavnikov. Brazilsko kulturo zaznamuje dobro razpoloženje in veselje, kar se odraža tudi v glasbi, v primeru sambe, ki je tudi del brazilske kulture.

V primeru portugalske kulture je fado najbolj znana glasbena dediščina, ki odraža značilnost portugalskega ljudstva: nostalgija.

Kultura v latinščini, med Rimljani, je imela smisel za kmetijstvo, ki se je nanašala na pridelavo zemlje, in je še vedno ohranjena na ta način, ko se nanaša na sojino kulturo, rižev kulturo itd.

Kultura je v družbenih vedah opredeljena tudi kot sklop idej, vedenja, simbolov in družbenih praks, ki se učijo iz generacije v generacijo skozi življenje v družbi.

To bi bila družbena dediščina človeštva ali na določen način določena različica družbene dediščine. V biologiji je kultura posebna kreacija organizmov za posebne namene.

Glavna značilnost kulture je prilagoditveni mehanizem, ki je sestavljen iz sposobnosti posameznikov, da se odzivajo na okolje v skladu s spreminjajočimi se navadami, še bolj pa kot biološka evolucija.

Kultura je tudi kumulativni mehanizem, ker spremembe, ki jih prinaša ena generacija, preidejo na naslednjo generacijo, kjer se spreminja, izgublja in vključuje druge vidike, s čimer želi izboljšati izkušnje novih generacij.

Kultura je koncept, ki se vedno razvija, saj na čas z njim vplivajo novi načini razmišljanja, ki so neločljivo povezani z razvojem človeka.

Organizacijska kultura

Koncept organizacijske kulture se nanaša na niz normativov, standardov in pogojev, ki določajo način delovanja organizacije ali podjetja.

Več o pomenu organizacijske kulture.

Popularna kultura

Popularna kultura je nekaj, kar ustvarja določen človek in da imajo ljudje aktivno vlogo pri tej kreaciji.

Predstavlja jo lahko literatura, glasba, umetnost, ples itd. Na popularno kulturo vplivajo prepričanja zadevnih ljudi in se oblikujejo zaradi stika med posamezniki določenih regij.

Več o pomenu popularne kulture.

Kultura v filozofiji

V skladu s filozofijo je kultura množica človeških manifestacij, ki se razlikujejo od narave ali naravnega vedenja.

Je odnos osebne in koherentne interpretacije realnosti, namenjene položajem, ki so dovzetni za intimno vrednost, argumentacijo in popolnost.

Poleg tega osebnega stanja kultura vedno vključuje globalne zahteve in zadovoljivo utemeljitev, zlasti za samega sebe.

Lahko rečemo, da obstaja kultura, ko je ta osebna in globalna razlaga povezana z informacijskim naporom, da bi poglobili stališče, sprejeto, da bi lahko posredovali v razpravah. Ta osebna razsežnost kulture, kot sinteza ali notranji odnos, je nujna.

Kultura v antropologiji

Kultura v antropologiji je razumljena kot celota standardov, ki jih je človek spoznal in razvil.

Namen te vrste kulture je predstaviti izkušeno znanje skupnosti, znanje, pridobljeno z njegovo prostorsko organizacijo, zasedenost svojega časa, vzdrževanje in obrambo oblik človeškega odnosa.

Te manifestacije tvorijo tisto, kar se imenuje njihova "kulturna duša", estetski ideali in različne oblike predstavitve.

Več o pomenu antropologije.