Arabske številke

Kaj so arabske številke:

Arabske številke, imenovane tudi indo-arabske številke, so sestavni deli sistema številčenja, ki se trenutno uporablja za prikaz številk. Tako je številka simbol, ki se uporablja za numerično predstavitev .

Arabske številke so deset in se uporabljajo za oblikovanje vseh drugih številk.

0123456789

Na primer: številka 1286 je sestavljena iz štirih različnih številk.

Kako so nastale arabske številke?

Natančen izvor arabskih številk je negotov. Vendar pa je najpomembnejša razlaga za nastanek teh številk povezana z zgodovino Indije.

Ta sistem oštevilčenja bi razvil Hindujci, ki bi se razširil na islamski svet, kasneje pa tudi na preostali svet. Hindujski ljudje so po zgodovinskih zapisih ustvarjali številke približno 300 let pred Kristusom.

V tem obdobju so se pojavile številke od 1 do 9. Uvedba številke 0 se je zgodila pozneje, ko se je sistem razvil. Pojav datuma skoraj 870 let po Kristusu, približno 1200 let po pojavu prvih številk.

Razpršenost arabskih številk

Italijanski matematik Leonardo Fibonacci (1170 - 1250) je bil odgovoren za širjenje indo-arabskega sistema po vsej Evropi. Pojav arabskih številk ima velik pomen v razvoju sveta, saj je eden najpomembnejših dosežkov v zgodovini matematike .

Ko je Fibonacci napisal knjigo Liber Abacci o aritmetiki, je predstavil arabsko številčenje za celotno Evropo. Delo je po vsem svetu priznano kot prvi zapis knjige, ki je predstavila in pojasnila delovanje tega sistema številčenja, ki ni bil znan. V času, ko je matematik uvedel sistem, je sebe imenoval hindujsko metodo .

Sprememba arabskih številk

Indo-arabski številki so se sčasoma spremenili, dokler niso pridobili oblike, ki jih imajo danes.

Oglejte si spodnjo sliko za primerjavo, kako so bili risani arabski številski simboli narisani, ko so bili ustvarjeni, in kako se trenutno uporabljajo. Opazite, da so se sledi od trenutka nastanka močno spremenili.

Sčasoma je bil numerični sistem spremenjen in poenostavljen, tako da je danes uporabljen format.

Kakšna je razlaga za risanje arabskih številk?

Pri opazovanju začetnih oblik slik je mogoče zaznati, da so njihove risbe zvesto ustrezale količini kotov, ki jih je imel vsak od simbolov.

Tako je bila v skladu z začetno sliko simbola vsaka številka predstavljena s točnim številom kotov, ki jih je imela.

Glejte sliko:

Preberite tudi pomen števila.

Razlike med arabskimi in rimskimi številkami

Rimske številke so še ena oblika numerične reprezentacije, ki je nastala med rimskim imperijem, natančneje v starem Rimu.

Da bi predstavili rimske številke, sistem uporablja sedem črk, ki v skladu s kombinacijo tvorijo številke. Sedem črk ustreza naslednjim vrednostim:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

V tej tabeli so zapisane rimske številke od 1 do 100.

I1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Če želite izvedeti več o tem sistemu, si oglejte članek Rimske številke.