Sine Qua Non

Kaj je Sine Qua Non:

Sine qua non je pridevnik, iz latinščine, kar pomeni "brez katerega ne." Je izraz, ki se pogosto uporablja v našem besednjaku in se nanaša na dejanje ali stanje, ki je nujno potrebno, kar je bistveno ali bistveno.

"Sine qua non" je kraj, ki izpolnjuje določbo ali pogoj, brez katerega ne bo mogoče doseči načrtovanega cilja, brez katerega se ne zgodi določeno dejstvo.

Izraz "Conditio sine qua non" (Pogoj brez katerega ne) kaže na okoliščine, ki so nujne za veljavnost ali obstoj akta. Uporablja se na različnih področjih znanja, vključno s pravnimi, ekonomskimi, filozofskimi in zdravstvenimi vedami.Nekateri jezik uporablja ta izraz v njegovi latinski obliki, kot so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, med drugim.

V kazenskem pravu je "conditio sine qua non" pogoj, brez katerega ni kaznivega dejanja, ker ni "conditio sine qua non", ni vzročne zveze, zato ni kaznivega dejanja. Šteje se za vzrok za ukrepanje ali opustitev, brez katerega ne bi prišlo do rezultata, kot je določeno v 13. členu Zakona o kazenskem postopku: "Rezultat, ki je odvisen od obstoja kaznivega dejanja, je mogoče pripisati le tistemu, ki je dal vzrok. Šteje se za vzrok za ukrepanje ali opustitev, brez katerega se rezultat ne bi zgodil. "

V klasični latinščini pravilna oblika uporablja besedo »pogoj« (pogoj), vendar se beseda »conditio« (temelj) pogosto uporablja: »Conditio sine qua non«.