Trajnostna mesta

Kaj so trajnostna mesta:

Trajnostna mesta so mesta, ki izvajajo trajnostne javne politike, ki spoštujejo in ohranjajo okolje .

Velika koncentracija svetovnega prebivalstva v mestih in naraščajoči vpliv na okolje sta povečala ozaveščenost podjetij in vlad, da vzpostavijo trajnostne ukrepe, ki vodijo k boljši kakovosti življenja prebivalcev.

Trajnostna mesta sprejmejo ukrepe za preprečevanje neustrezne rabe mestnega premoženja, upravljanja zemljišč, gradnje ali pretirane ali neustrezne uporabe mestne infrastrukture, postavitve podjetij ali dejavnosti, ki lahko delujejo kot poslabšanje urbaniziranih območij; onesnaževanja in degradacije okolja.

Druga skrb trajnostnih mest je, da prebivalstvo učinkovito in brez izgube vode, energije in vedno uporablja obnovljive materiale. Nekatere zamisli za olajšanje in izboljšanje podnebja na planetu so ustvarjanje večnamenskih prostorov za preprečevanje odpadkov, dajanje vsega v isto sosesko in spodbujanje alternativnega prevoza, zmanjšanje onesnaženja planeta in boljšega svetovnega ekosistema.