Oprostitev

Kaj je oprostitev:

Oprostitev je izraz, ki se uporablja na pravnem področju za sklicevanje na dejanje odmika. Uporablja se predvsem v zvezi z izločitvijo osebe iz zaposlitvene obveznice v javni službi.

Oprostitev je eden od načinov razglasitve prostega položaja, to je oblika prostega delovnega mesta v javni pisarni.

Izvzetje iz javne službe

Oprostitev javnega uslužbenca se lahko zgodi le v primerih, ki jih določa zakon.

V skladu z Zakonom 8.112 / 90 (Statut javnega uslužbenca) se lahko oprostitev izvede na zahtevo strežnika ali po volji javne uprave (imenovana oprostitev urada).

Oprostitev položaja se lahko zgodi le v dveh primerih:

  • ko strežnik, ki je bil odobren na javnem natečaju, ni deloval v skladu s pričakovanji v obdobju poskusne dobe,
  • ko po tem, ko ste že prevzeli funkcijo, strežnik ne začne delovati v določenem časovnem okviru.

Izvzetje iz naročnine

Za tiste, ki delajo na pooblaščenem mestu (v komisiji), se razbremenitev zgodi na drugačen način. Državni upravi ni treba izpolnjevati zahtev za utemeljitev oprostitve naročenega položaja, dovolj je odločitev odgovornega organa.

Položaj po naročilu je lahko kadarkoli oproščen. To se imenuje razbremenitev ad nutum. Ta izraz v latinščini pomeni, da se oprostitev lahko zgodi kadarkoli in samo po volji tistega, ki je najel.

Razlika med odpustitvijo in odpustitvijo

Zelo pogosto se pojavi zmeda med pojmoma oprostitve in odpuščanja v javni upravi.

Tako kot oprostitev, je odpust tudi oblika zaprtja strežnika s položaja v upravi. Razlika je v tem, da se odpoved zgodi le, če se uporabi kazen.

Razrešitev se zgodi v primerih, ki jih določa zakon, kot so kazniva dejanja zoper javno upravo ali v primerih korupcije s strežnikom.

Čeprav sta oprostitev in odpust zelo podobni pojmi, je pomembno vedeti, da je odpust kazen in oprostitev ni.

Ukrep za razbremenitev hrane

Dejanje razbremenitve hrane je tožba, ki jo predvideva civilno pravo. Ta ukrep se uporablja za prenehanje plačila preživnine.

Najpogostejša nadomestila za hrano so starši in otroci, lahko pa se pojavijo tudi v drugih razmerah, na primer pri starih ali celo otrocih staršev.

Razmere za razbremenitev hrane

Zakon je opredelil primere, v katerih zahteva za izvzetje živil ustreza:

  • kadar pride do spremembe finančnega položaja osebe, ki plačuje pokojnino, ali osebe, ki prejema pokojnino,
  • ko otrok, ki prejema pokojnino, doseže 18 let.

Pomembno je, da oseba, ki prosi za oprostitev živil, dokaže položaj, ki upravičuje njihovo zahtevo.

Odločitev o zahtevi za izvzetje upošteva posebna vprašanja položaja.

Na primer, če je otrok starejši od 18 let, je možno, da sodnik odloči, da mora biti pokojnina še plačana, dokler ne zaključi tečaja. Vrh vrhovnega sodišča (STJ) št. 358 določa, da je v tem primeru odločitev po presoji sodnika postopka.

Glej tudi pomen načel javne uprave in javne uprave.