Upravljanje podjetij

Kaj je korporativno upravljanje:

Korporativno upravljanje se ujema s procesi, navadami, politikami, zakoni in institucijami, ki se uporabljajo za vodenje podjetja .

Korporativno upravljanje vključuje tudi odnose med vpletenimi in cilji, za katere se upravlja družba. V sodobnih organizacijah so glavne skupine zunanjih deležnikov delničarji, upniki, trgovci, dobavitelji, kupci in skupnosti, na katere vplivajo dejavnosti družbe (znane tudi kot deležniki). Notranje zainteresirane strani oblikujejo upravni odbor, vodilni delavci in drugi zaposleni.

Korporativno upravljanje je večplastno vprašanje, predvsem zaradi narave in obsega odgovornosti posameznih posameznikov v organizaciji. Eden od učinkov sistema korporativnega upravljanja je na gospodarsko učinkovitost, s poudarkom na blaginji delničarjev.

V bistvu je cilj korporativnega upravljanja obnoviti in zagotoviti zanesljivost podjetja za svoje delničarje, ustvariti učinkovit nabor mehanizmov, tako spodbujevalnih kot nadzornih, da se zagotovi, da je ravnanje vodstvenih delavcev vedno usklajeno z interesi delničarjev.

Dobro korporativno upravljanje prispeva k trajnostnemu gospodarskemu razvoju, saj zagotavlja izboljšanje poslovanja podjetij. Iz teh razlogov je tako pomembno imeti kvalificirane svetovalce in kakovostne sisteme korporativnega upravljanja, s čimer se izognemo različnim poslovnim neuspehom, kot so zloraba moči, napake in goljufije.