Biti človek

Kaj je človeško bitje:

Človek ( Homo sapiens ) je izraz, ki se uporablja v znanosti za označevanje žive evolucijske vrste, ki se razlikuje od drugih z inteligenco in razumom.

Človek pripada vrsti, znani kot Homo sapiens, ki je po Teoriji evolucije rezultat evolucijskega procesa primatov, znanih kot hominidi.

Človeška vrsta predstavlja najvišjo stopnjo kompleksnosti evolucijske lestvice. Možgani se razvijajo na način, ki je sposoben izvajati različne dejavnosti, ki zahtevajo sklepanje, kakor tudi izdelavo ustvarjalnih, abstraktnih, teorij in drugih misli.

Ta možganski razvoj, povezan s telesno strukturo, sestavljeno iz pokončnega trupa, glave, zgornjih okončin in spodnjih okončin, je ljudem omogočil uporabo orožja za manipulacijo orodij in predmetov za preživetje.

Ljudje so tudi med živalmi s celičnimi lastnostmi, ki jim omogočajo, da so ena od vrst z najdaljšim življenjem. Ni nenavadno, da človek v nekaterih primerih preživi 100 let, čeprav je edina vrsta, ki se zaveda njegove smrti.

Več o Homo sapiensu .

Nekateri od glavnih sinonimov biti človek so: človek, posameznik, bitje, oseba, človek in ljudje.

Človek ali človek?

Izraz postavlja tudi dvome glede njegovega pisanja, zaradi katerega mnogi ljudje uporabljajo besedo na napačen način, brez ločevanja in brez črke h - serumano .

Po pravopisnih pravilih izraz ni nikoli veljal za sestavljen, temveč se obnaša kot celota, brez uporabe vezaja, saj je pravilen način, da ga zapiše ločeno in s črko h - človeško bitje .

Značilnosti človeka

Zaradi nekaterih posebnosti človek postane edinstveno bitje na svetu, kot so:

  • Sposobnost logičnega sklepanja;
  • Modrost;
  • Samozavedanje svojega obstoja;
  • Zavest o smrti;
  • Racionalnost;
  • Sposobnost izražanja ustvarjalnosti;
  • Kompleksne komunikacijske spretnosti (govor, pisanje in gestikulacija);
  • Sposobnost organiziranja v družbene skupine (družine, narodi itd.).

Glej tudi pomen človeka.

Človek za filozofijo

S filozofskega vidika je človek označen kot živo racionalno bitje, ki je sposobna biti enota in celota ob istem času kot materija. Prav tako lahko z racionalnostjo loči stvari in izpopolni koncepte.

Stanje in obstoj človeka je bil (in je) predmet študija za različne filozofe, kot so Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Aristotel, Platon, med drugim.

S sociološkega vidika je človek tisti posameznik, ki je sposoben živeti v družbi z drugimi. To je družbeno bitje, ki lahko živi v družbi in vpliva na določeno družbeno vedenje.

Glej tudi pomen posameznika.