Deontologija

Kaj je deontologija:

Deontologija je filozofija, ki je del sodobne moralne filozofije, kar pomeni znanost o dolžnosti in dolžnosti .

Deontologija je razprava o dolžnostih in moralu. Gre za teorijo o izbiri posameznikov, ki je moralno potrebna in služi kot vodilo za to, kar je resnično potrebno storiti.

Izraz deontologija je leta 1834 ustvaril angleški filozof Jeremy Bentham, ki je govoril o področju etike, v katerem je predmet študija temelj dolžnosti in norm. Deontologija je še vedno znana kot "teorija dolžnosti".

Prispevek k deontologiji je podal tudi Immanuel Kant, ki ga je razdelil v dva pojma: praktični razum in svobodo.

Za Kanta je ukrepanje za dolžnost način dajanja dejanja v njegovo moralno vrednost; moralno popolnost pa je mogoče doseči le z svobodno voljo.

Deontologija je lahko tudi sklop načel in pravil ravnanja ali dolžnosti določenega poklica, torej mora imeti vsak strokovnjak svojo poklicno etiko, ki ureja opravljanje poklica in v skladu s kodeksom etike svoje kategorije.

Za strokovnjake so deontologija norme, ki jih ne določajo morale, ampak popravljajo njihove namere, dejanja, pravice, dolžnosti in načela.

Prvi etični kodeks je bil na medicinskem področju v Združenih državah.

Pravna deontologija

Pravna deontologija je znanost, ki se ukvarja s skrbjo za dolžnosti in pravice strokovnjakov, ki delajo s pravičnostjo.

Odvetniki, sodniki, sodniki itd. So nekateri primeri strokovnjakov, ki jih zajema pravna etika.

Glej tudi pomen etike.