Mehanska energija

Kaj je mehanska energija:

Mehanska energija je tista, ki se proizvaja iz dela enega telesa, ki se lahko prenese na drugega.

Mehanska energija je rezultat vsote energije, ki jo proizvajajo gibanja teles (kinetična energija) z energijo, ki jo proizvaja interakcija teles, povezanih z njihovim položajem (gravitacijska energija ali elastična potencialna energija).

To vsoto lahko predstavimo s spodnjo formulo:

V skladu z mednarodnim sistemom (SI) je merska enota, ki izhaja iz formule mehanske energije, Joule, ki ga predstavlja črka J.

V jasnejšem primeru si predstavljamo jabolko, ki pade z drevesa. V tem gibanju ima kinetično energijo, ker je v gibanju in pridobi hitrost; in ima tudi gravitacijsko potencialno energijo, ker ima silo gravitacije, ki deluje na jabolko, zaradi česar pada na tla.

Načelo ohranjanja mehanske energije

Ko mehanska energija izvira iz sistema, kjer ni trenja, ki temelji na konzervativnih silah, bo nastala energija ostala konstantna, to pomeni, da bo energija telesa konstantna, ko pride do spremembe le v modalnostih energije (kinetično, potencial).

Kinetična energija

Eden izmed delov, ki se uporablja v vsoti mehanske energije, je energija, ki nastane pri prenosu energije sistema, ki telo premika.

Več o pomenu kinetične energije.

Potencialna energija

Druga energija prihaja iz vsote mehanske energije, potencialna energija je tista, ki je prisotna v telesih, kar jim daje sposobnost opravljanja dela.

Ko je energija povezana s težo, se energija imenuje gravitacijska potencialna energija . Že ko je povezana z elastično silo se imenuje elastična potencialna energija .

Glej tudi pomen potencialne energije.