Erga omnes

Kaj je Erga omnes:

Erga omnes je izraz v latinščini, ki pomeni "proti vsem", "proti vsem" ali "glede na". Običajno se uporablja v pravnem prizorišču za sklicevanje na zakon ali normo, ki velja za vse posameznike (zavezujoč učinek).

Učinek Erga omnes je določen v drugem odstavku 102. člena brazilske ustave.

Končne odločitve o zaslugi, ki jih je sprejelo zvezno vrhovno sodišče v neposrednih tožbah protiustavnosti in ustavnih dejanj, bodo imele za posledico učinkovitost proti vsem in zavezujoč učinek na druge organe sodne veje ter na neposredno in posredno javno upravo v zvezni, državni in občinski.

Torej, ko je določen zakon učinkovit, Erga omnes pomeni, da bi to moralo veljati za vse tiste, ki spadajo v značilnosti, ki jih urejajo.

Izvršljivost Erga omnes ustreza obveznosti vseh posameznikov, da spoštujejo pravico drugih, kadar pripadajo njim.

Erga omnes in Inter stranke

Učinek Erga omnes je običajno veljaven za zakonodajne akte (zakone, uredbe, sklepe itd.) In v tem primeru je njihova vsebina splošno pravilo za vse posameznike, ki sodijo v določeno pristojnost.

Po drugi strani učinek Inter partes običajno sodi v sodne odločbe, ki so omejene le na posameznike, ki so na primer sodelovali v določeni tožbi.

Glej tudi: Pomen Ex tunc in Ex nunc.