Sogovornik

Kaj je sogovornik:

Sogovornik je tisti, ki sodeluje v dialogu in neposredno komunicira z drugimi ljudmi prek različnih vrst komunikacije.

Skratka, sogovornik je vsak posameznik, ki govori z drugim ali ki govori v imenu drugih, in dobi povratne informacije od osebe, s katero komunicira.

Več o pomenu povratnih informacij.

Mnogi ljudje zamenjujejo, a sogovornik in sprejemnik sta ista stvar, saj je sogovornik poleg komuniciranja tudi tisti, ki prejme komunikacijo od drugih, zato ga je še vedno mogoče obravnavati kot poslušalca.

Etimološko beseda sogovornik izvira iz latinskega interloquija, ki se lahko prevede kot "posredovanje v razpravi".

Glavna sopomenka sogovornika je soavtor.

Govornik in sogovornik

Obe besedi obstajata v portugalskem jeziku in sta pravilni, vendar imata različen pomen.

Izdajatelj se nanaša na vsakega govornika, osebo, ki izdaja ali predstavlja komunikacijo, ne da bi bila neposredno namenjena izključni osebi.

Sogovornik pa je sestavljen iz posameznika, ki govori z drugim, zato obstaja vzajemno razmerje v komunikaciji, vzpostavljeni med njima.

Glej tudi: pomen sporočila in pomen jezika.