Konceptualna karta

Kaj je konceptualna karta:

Konceptualna karta je grafična struktura, ki pomaga shematično organizirati ideje, koncepte in informacije .

Sestavljen je iz orodja za učenje in učenje, kjer je vsebina razvrščena in hierarhizirana, da bi pripomogla k razumevanju posameznika, ki ga analizira. Iz ilustrativne grafične podobe oseba, ki idealizira konceptualno mapo, ustvarja povezave med različnimi subjekti, ki so del določenega znanja.

Praviloma so konceptni zemljevidi zgrajeni iz širših, širših pojmov na bolj specifične točke.

Idealizacija konceptualnega zemljevida kot metode upravne organizacije vsebine je nastala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah prek učitelja in vzgojitelja Josepha Novaka .

Kot že omenjeno, je konceptualna karta lahko odlično didaktično orodje, predvsem zaradi uporabe vizualnih predstavitev. Poleg uporabnosti na izobraževalnem področju se lahko konceptualne karte še vedno uporabljajo tudi na drugih področjih, kot je strukturiranje načrtovanja in organizacija raziskav.

Kako narediti konceptualni zemljevid

Za izdelavo konceptualne karte je potrebno, da je njen idealizator že pridobil znanje o zadevnem predmetu, ki ga je treba organizirati.

Drugi korak v konstrukciji konceptualne karte je izbira strukture, ki jo bo imela, tj. Ali bo hierarhično (podoben organizacijskim shemam), na primer "pajek splet" ali kot diagram poteka.

Več o pomenu organizacijske karte.

Hierarhična konceptualna karta

Ta vrsta konceptualnega zemljevida je uporabna, kadar želi oseba imeti boljši vpogled v kronološki vrstni red procesa ali ideje, kot tudi za razvrstitev različnih stopenj pomembnosti.

Med vrsticami, ki povezujejo različne izraze, lahko idealizator te vrste konceptualnega zemljevida na kratko pojasni odnos, ki povezuje oba.

Konceptualna karta Spider Web

Ta vrsta konceptualne karte je uporabna za vizualizacijo razvejanosti idej ali predmetov, ki so zelo široki . Na ta način je mogoče identificirati podteme, ki so prisotne v vsaki temi, in jih "razčlenjevati" v več slojih.

Diagram poteka Konceptualna karta

V tej vrsti konceptualne karte je mogoče identificirati različne logične možnosti za reševanje določenega procesa, na primer. Tako lahko posameznik dobi pregled nad vsemi alternativami in njihovimi verjetnimi posledicami ter navede najboljši način, kako doseči rešitev / zaključek.