Datum izdaje

Kaj je datum izdaje:

Datum izdaje je evidenca dneva, meseca in leta, ko je dokument izdal ustrezni organ izdaje, z navedbo datuma, ko se je dokument začel šteti za veljaven.

Datum izdaje RG (splošni register), znan tudi kot osebna izkaznica, na primer navaja datum izdaje tega dokumenta, to je, da ima vrednost.

V brazilski osebni izkaznici se lahko datum izdaje imenuje tudi datum izdaje. Njena lokacija je v zgornjem desnem kotu zadnje strani RG, kot tudi druge osnovne informacije o državljanu.

Glej tudi: Pomen datuma pošiljanja.

Kot pri osebni izkaznici morajo tudi drugi bistveni dokumenti državljanov vsebovati datum izdaje, kot so delovno spričevalo, CNH (nacionalno vozniško dovoljenje), potni list, potrdilo o rojstvu in osebno izkaznico davčnega zavezanca (CPF), na primer .

Več o pomenu organa izdaje.

V CPF je datum izdaje tudi na hrbtni strani dokumenta, vendar se v nasprotju z osebno izkaznico nahaja v spodnjem levem kotu, kot je prikazano na spodnji sliki.