Iskanje

Kaj je iskanje:

Iskanje je dejanje iskanja nečesa, ki ga poskuša najti. Ko na primer izgubite nekaj v hiši, ga morate iskati. Pri raziskovanju, preiskavi, lahko uporabimo tudi iskanje besed.

Med sinonimi iskanja so besede iskanje, raziskovanje, iskanje, sonda, lov, lov. Tudi pogoji poskušajo, delajo, obravnavajo, se zavežejo, zahtevajo, zahtevajo in zahtevajo.

Ukrepanje po nečem ali nekomu se ujema tudi z iskanjem besed. Kot v stavku "On vas vedno sprašuje, ali ste prepričani, da ga ne bo več iskal?"

Iskanje pomeni tudi zavezanost neki dejavnosti, dejanje prizadevanja . Kot v "po slabih rezultatih, je šla po pomoč".

Na enak način je prizadevanje motivirano s privlačnostjo, saj čebela išče nektar cvetja.

Iskanje je glagol, ki izvira iz latinske besede procuraare, kar pomeni skrbeti za nekaj. Oblikuje ga predpona pro, ki ustreza izrazu "v prid", dodan kurareju, to je "skrbeti".

Glagol za iskanje je lahko prehoden, v smislu izvajanja iskanja, iskanja, prizadevanja za izvedbo ali privlačnosti. In neprehoden v smislu, ki se uporablja za zakon, v katerem išče je, da izvaja odvetniško mesto.

Napoved ali Iskanje

Pravilna beseda je iskanje. Proukurarna oblika ne obstaja v portugalskem jeziku, saj je zmedena z načinom, da se beseda izgovori glede na nekatere poudarke regij Brazilije. Preocurar tudi ne obstaja.