Alumni

Kaj je Alumni:

Alumni je latinski izraz in pomeni "alumni". Običajno se ta beseda uporablja za diplomante ali diplomirane študente na določenem univerzitetnem visokošolskem tečaju.

V latinščini je alumni pluralizirana oblika alumna ("ex-student" ali "ex student"). Ženska različica bivših študentov pa je alumnae (ex-studenti), ednina pa bi bila alumna (ex-student). Danes pa se alumni uporabljajo tako za moške kot za ženske alumnije.

Prvotno je latinska beseda alumnus pomenila "sina, ki je oskrbovan drugega", tj. Učenca. Ta izraz izhaja iz glagola alere, ki dobesedno pomeni "skrb" ali "hranjenje". Tako bi iz »romantične« interpretacije te latinske besede nastopil posameznik, ki se »hrani z znanjem«.

Glej tudi: Bachelor.

V nekaterih evropskih državah in v Združenih državah je na primer običajno ustanoviti združenja in subjekte, ki spodbujajo poenotenje diplomantov različnih tečajev nekaterih univerz.

Cilj subjektov alumni je spodbujanje dejavnosti pomoči visokošolskemu zavodu kot obliki vrednotenja za vse formacije, ki so jim bile posredovane, medtem ko so bile študenti te univerze.

Glej tudi: Alma mater.