Danes

Kaj je danes:

Hodierno je pridevnik, ki opisuje nekaj tako sodobnega, aktualnega in modernega, to je, kar je običajno v zadnjem času in danes.

Etimološko beseda "hodierno" izvira iz latinskega hodiernusa, kar pomeni "nanašajoč se na današnji dan", ki pa izvira iz izraza hodie, kar pomeni "danes".

Ko je rečeno, da je določen običaj, vedenje ali oseba moderno, pomeni, da ima lastnosti, ki se nanašajo na sedanjost, aktualnost in na tisto, ki je relativno glede na sodobnost.

Primer: "Danes ne razumem te družbe" ali "Delo otrok je še danes zlo v Braziliji" .

Glej tudi: Sodobna.

Sinonimi za hodierno

 • Trenutno ima ta položaj
 • Moderno
 • Novo
 • Sodobna
 • Najnovejši
 • Trenutno
 • Prisotna
 • Učinkovito
 • Nupérrimo.

Trenutni Antonini

 • Preteklost
 • Staromodna
 • View Post
 • Neodvisno
 • The
 • Preterite
 • Retrogradno
 • Archaic
 • Zastarele
 • Nenavadno.