Urbe

Kaj je Urbe:

Urbe je sinonim za mesto .

Gre za množico prebivalstva, kjer se, med drugim, na določenem geografskem prostoru pojavlja vrsta socialnih, komercialnih, kulturnih, upravnih, izobraževalnih izmenjav.

Urbe je beseda v latinščini in izvira iz radikalnih urb, enako kot v vseh besedah, povezanih s konceptom mesta, kot je urbano, urbanizirano, predmestje.

V portugalskem jeziku je urbe edinstveno žensko samostalnik.

Množina urbe je urbes.

V latinščini je mesto deklinacija ablativnega primera radikalnih urb. Mesto bi se ujemalo s tem, kar bi v portugalskem jeziku predstavljalo prisilno dopolnilo kraja.

Latinska varianta urbi je deklinacija dativnega primera, ki lahko kaže smer, destinacijo in referenco, dopolnjuje glagole in samostalnike.

Urbi predstavlja tudi tisto, kar je relativno glede na mesto, vendar je povezano tudi z Rimom. To bi bila maksimalna predstavitev tega, kar bi bil urbi.

Beseda urbi je del latinskega izraza, ki ga papež katoliške cerkve uporablja v svojem blagoslovu Velikonočni in Božični, "Urbi et Orbi", in pomeni "mesto Rim in svet".

Več o pomenu izraza "Urbi et Orbi".