Moat

Kaj je jarek:

Jama je ista kot jama, globoko izkopavanje z namenom razmejitve ločevanja med dvema prostoroma ali za shranjevanje in odstranjevanje nečesa, kot je voda (vodni jarek), zrak (dihalna jama), med drugimi trdnimi ali tekočine.

Tradicionalno so bili rovi uporabljeni kot del vojaške arhitekture, zgrajene iz ogromnih izkopavanj okrog gradov, utrdb ali celotnih mest, da bi nezaželenim in verjetnim napadalcem otežili dostop. Tako je bil jarek opažen kot sredstvo obrambe utrdbe.

Drogi gradov so se lahko napolnili z vodo ali z lesenimi kolci, lahko pa so bili tudi prazni, zaprli v svojo notranjost vse ljudi, ki so poskušali brez dovoljenja vstopiti v utrdbo.

Nekateri ljudje zamenjujejo pravilno črkovanje besedne vrzeli z " žariščem ", ki v besedišču portugalskega jezika ne obstaja.

Med najpomembnejšimi sinonimi jarkov so: cava, levada, rego in jark.

V figurativnem smislu lahko besedna vrzel predstavlja tudi veliko metaforično razdaljo med dvema stvarima ali celo očitno neenakost med dvema ločenima deloma.

Primer: "Po razvezi je prišlo do izbruha med obema" ali "Socialna vrzel, ki smo jo videli v državi, je bila izkopana v letih slabega upravljanja . "

Glej tudi pomen greznice.