Sosed

Kaj je sosed:

Sosed je tisti ali tisti, ki je zelo blizu.

Sosednji samostalnik je bolj pogosto povezan z rezidentom v isti soseski, bodisi v hiši ali stanovanju v sosednji hiši, bodisi na isti ulici, v stavbi ali na etažnem zemljišču.

Izraz "moj sosed moti svojo glasno glasbo" pomeni, da prebivalec v sosednji hiši ali v kraju, ki je zelo blizu bivališča subjekta, običajno posluša glasbo z veliko glasnostjo. Dejstvo je, da lahko poslušajo tudi okoliške hiše, ki na koncu motijo ​​druge prebivalce.

Kot pridevnik, se pravi, da je sosed blizu, čeprav na drugem merilu. Kot v "planetih Venera in Mars sta zemeljska soseda v sončnem sistemu".

Pojavlja se tudi v smislu analognih ali podobnih. Ko govorimo o dveh vrstah podobnih živali, na primer v neformalnem jeziku, je rečeno, da so "sosedje".

Sosed je moška beseda, ki ustreza dvema slovničnima razredoma, to je pridevnikom in samostalnikom. Ženska je sosed.

Beseda vizinho, s S, ne obstaja v portugalskem jeziku, zato je njeno črkovanje napačno.

V angleščini je sosed sosed. V španščini je sosedski prevod sosed.

Sinonimi za Vizinho

  • Naprej
  • Blizu
  • Rezident
  • Stanovalec
  • Podobno
  • Analog
  • Všeč mi je
  • Takoj