Za oživitev

Kaj je Resurfacing:

Če želite zamuditi, je to odškodnina, kompenzacija, ponavljanje . Pomeni popravljanje škode, ki je bila poškodovana, poškodovana ali izgubljena.

Vstajanje je prehodni glagol, ki izvira iz latinskega "resarcire", kar pomeni, da dobavi, zagotovi, je dejanje izterjave nečesa, kar je utrpelo izgubo.

Na področju zavarovalništva, ko je zavarovalnica najeta za kritje nekega blaga in se zgodi nekaj nezgode s tem zavarovancem, se zavarovalnica zavezuje, da bo zavarovancu povrnila v 30 dneh od dneva izpolnitve vseh zahtev del zavarovanca, na ta način bo zavarovatelj povrnil izgubo.

V primerih nepotizma v javni službi, ko se to namerno izvaja, bo strežnik predmet javnega civilnega postopka za zagrešitev upravne nesposobnosti s prakso nepotizma. Če je dejanje konfigurirano, lahko javni uslužbenec v celoti povrne znesek, ki ga je prejel med opravljenim delom.