Imputability

Kaj je Imputability:

Pripisljivost ustreza zmožnosti, da se nekomu pripiše odgovornost za kaznivo dejanje.

Izraz, ki se veliko uporablja v kazenskem pravu, določa tiste ljudi, ki se lahko pripišejo kazni, to je, ki jih je mogoče pripisati. To pomeni, da so bili ti posamezniki v popolnem telesnem in duševnem stanju in so se zavedali dejanja, ki so ga storili kot kaznivo dejanje ali prekršek.

Duševna bolezen ali nepopoln duševni razvoj se lahko uporabi le za sprostitev subjekta iz pripisljivosti, če dokaže, da je bil v času kaznivega dejanja posamezniku odvzeta možnost razumevanja in samoodločbe.

Člen 26 brazilskega kazenskega zakonika nadalje določa, da so mladoletniki, mlajši od 18 let, neizpodbitni, to pomeni, da niso odgovorni za kazniva dejanja, ki jih storijo.

Pripisljivost je eden od pogojev krivde . Koncept ni enoten v pravni doktrini, vendar se razume, da krivdo tvori naslednje razsežnosti:

  • Imputability
  • Možnost poznavanja nezakonitosti (če je subjekt razumel, da je dejanje, ki ga je treba storiti, nezakonito, kar pomeni, da je kaznivo)
  • Zahteva za drugačno ravnanje (če je bilo takrat zastopnik sposoben sprejeti druge ukrepe)