Prosim

Kaj je to prosim?

Prosimo, da je prislov v portugalskem jeziku in je sestavljen iz izraza, ki se uporablja za prijaznost, vljudnost, delikatnost in spoštovanje .

Pravilen način za pisanje tega izraza je ( ločeno ), ne " prosim ". Dejansko " prosim " ne obstaja kot uradna beseda v portugalskem jeziku.

Običajno ljudje uporabljajo "prosim" z namenom, da pokažejo izobrazbo in prisrčnost, ko nekomu nekaj ali nekaj zahtevajo.

Primer: "Prosim, mi lahko posodite svinčnik?" Ali "Ali lahko zaprete vrata, prosim?"

Zato je beseda "prosim" razvrščena kot "dodatni izraz", kar pomeni, da jo je mogoče odstraniti iz določenega stavka ali fraze, ne da bi spremenili njeno skladenjsko strukturo.

"Prosim" lahko uporabite na začetku, sredini ali koncu stavka, pri čemer je vedno ločen od preostalega stavka s pomočjo vejic.

Obséquio je ena najbolj uporabljenih sinonimov za prosim, vendar se običajno uporablja v bolj formalnih komunikacijah.

Primer: "Prosim vas, da zapustite sobo . "

V angleščini je izraz "prosim" lahko preveden dobesedno " prosim ".

Več o pomenu Obséquio.