Gnojnica

Kaj je gnojevka:

Chorume je temna in kisla juha z značilnim in neprijetnim vonjem, ki izhaja iz razgradnje organskih snovi, odloženih na velikih odlagališčih in odlagališčih.

Izraz gnoj je bil prej uporabljen za označevanje mastne snovi, svinjske masti, od živali.

Gnojevka prihaja iz fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov in reakcij odpadkov, skupaj z deževnico, ki se nabira na mestu.

Odlagališča smeti na odprtem, tako imenovana odlagališča smeti, sprejemajo smeti iz mest brez kakršnegakoli zdravljenja. Nahajajo se na praznih parcelah, daleč od mestnih središč in namenjenih izključno za ta namen.

Izcedne vode, ki prihajajo iz odlagališča, ki je posledica razgradnje organske snovi, prodrejo v zemljo z mikroorganizmi, težkimi kovinami, nitrati, fosfati in drugimi onesnaževalnimi snovmi, ki onesnažujejo podtalnico (rezervoar podzemne vode od v deževje) in posledično v potoke in reke.

Odlagališče odpadkov

Na odlagališču se gnojnica zbira s postopkom zapiranja tal, ki ima drenažni sistem za zbiranje tekočine, ki se odnaša v izravnalno posodo, da se zadržijo težke kovine. Po izpustu se voda lahko vrne v reko, ne da bi bila ogrožena okolje,

Glej tudi

  • Odlagališče odpadkov