Otroška psihologija

Kaj je otroška psihologija:

Otroška psihologija je področje psihologije, ki je odgovorno za raziskovanje in proučevanje otrokovih psihičnih manifestacij, vključno s kognitivnimi, fizičnimi, jezikovnimi, zaznavnimi, čustvenimi, socialnimi in drugimi značilnostmi.

Otroška psihologija skuša ugotoviti, kako okoljske spremenljivke in biološke značilnosti otroka vplivajo na njihovo vedenje, preučujejo, kako se medsebojno povezujejo in kako vplivajo drug na drugega. Psihoanaliza in individualna psihologija igrajo pomembno vlogo v otroški psihologiji.

Razvoj otrok zajema več vidikov, vključno s fizično rastjo, psihološkimi in čustvenimi spremembami ter socialno prilagoditvijo. Obstaja soglasje, da je razvoj otrok odvisen od genetskih pogojev in okoljskih dejavnikov.

Otroška psihologija, skupaj s psihiatrijo, podpira različna področja pediatrije, daje smernice staršem, družinsko oskrbo, ludoterapijo, skupinsko nego in druge.

Nekateri problemi, ki jih obravnava otroška psihologija:

  • Primanjkljaj v šolski uspešnosti;
  • Psihosomatske bolezni;
  • Omejitev izgube vedenja;
  • Motnje vedenja;
  • Anoreksija in bulimija);
  • Fekalna in urinska inkontinenca);
  • Odstopanje libida;
  • Motnje s psihotičnimi mehanizmi.

Več o psihologiji in razvoju otroka.