Praxis

Kaj je Praxis:

Praxis je beseda iz grške besede praxis, ki pomeni vedenje ali ukrepanje . Ustreza praktični dejavnosti v nasprotju s teorijo .

Temu izrazu pristopajo različna področja znanja, kot so filozofija in psihologija, ki prakso klasificirajo kot prostovoljno dejavnost, usmerjeno k določenemu cilju ali rezultatu.

Nekaj ​​mislecev je v svojih delih omenilo koncept prakse, kot sta Karl Marx in Jean Paul Sartre, slednji v svojem delu z naslovom Critique de la Raison Dialectique .

Beseda praxis se lahko nanaša tudi na avangardno gibanje brazilske poezije, ki je nastalo v zgodnjih 60. letih 20. stoletja in ga je vodil Mário Chamie.

Praxis in Marx

Prvi pojmi praxisa so nastali z Aristotelom, vendar je bil za poglabljanje tega pojma odgovoren Karl Marx.

Praxis je temeljni koncept marksistične filozofije, ki se nanaša na materialno preobrazbo realnosti. Po Aristotelu je praksa temelj teorije, saj mora biti za Marxa teorija vključena v prakso. Po mnenju Karla Marxa se praksa nanaša na instrumente pri delu, ki določajo transformacijo družbenih struktur. Marx je uporabil koncept prakse kot kritiko idealizma in materializma.

Marksistična misel opisuje prakso kot dejavnost, ki izvira iz interakcije med človekom in naravo, ki se začne razumeti, ko jo človek spremeni s svojim vedenjem.