Za ponižanje

Kaj je ponižanje:

Ponižanje je prehodni glagol, ki izhaja iz latinskega humiliare, kar pomeni, da naredimo ponižnega, zdrobimo, zatiramo, ponižamo, zganjamo .

Ponižanje pomeni, da osebo podvržemo nekemu ponižanju in se zgodi tudi, ko nekdo navaja nekoga, ki ga zaničuje, ali z njimi ravna s prezirom.

Ponižanje se lahko šteje tudi za nominacijski glagol, ki pomeni pokazati ponižnost ali podrediti ali se predati nekemu človeku ali stvari. Oseba se lahko ponižuje s ponižnostjo. Vendar, ko ena oseba ponižuje drugo, večino časa, kaže aroganca.

Kar se tiče etimologije, je beseda humil povezana z izrazom humus, kar pomeni "zemlja in zemlja", ki dokazuje, da se ponižujoče nanaša na nekoga, ki zniža ali zanika druge.

Dejanje ponižanja je v dejanju podrejanja in je torej povezano z osebo, ki želi živeti po Božji volji. Torej, v skladu s Svetim pismom, bo tisti, ki se poniža pred Bogom, nagrajen, kot je zapisano v 2. Chronicles 7:14: »Če pa se ljudje, ki so poklicani po mojem imenu, ponižejo in molijo ter iščejo obraz in obrnite se od njihovih zlobnih poti, potem bom slišal z neba, odpustil jim bom njihove grehe, in zdravil bom njihovo deželo. "